Szkolenia motorowodne

Sternik motorowodny

  • ukończenie 14 roku życia,
  • zdanie egzaminu.
  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,
  • osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).

Morski sternik motorowodny

  • ukończenie 18 roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu.
  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.