O nas

WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych.

WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych.

WOPR Pruszków

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Pruszków zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym decyzją z dnia 12 grudnia 2008 r.

Celem nadrzędnym WOPR Pruszków jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych.

WOPR Pruszków działa na terenie Pruszkowa i okolic w środowiskach osób, których działalność prowadzona jest nad wodą i na wodzie.

Zakres działań:

  • szkolenia na stopnie ratownicze
  • działania prewencyjne i profilaktyczne
  • szkolenia ratownictwa podwodnego

Zarząd WOPR Pruszków

Prezes Zarządu – Mariusz Kiełbus

Prezydium Zarządu:

  • Dominik Hiszpański – v-ce Prezes ds. Marketingu
  • Krzysztof Łabędzki – sekretarz
  • Rafał Zieliński – skarbnik