Szkolenia żeglarskie

Żeglarz Jachtowy (ŻJ)

  • można go zdobyć po ukończeniu 14 roku życia.
  • uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, z pomocniczym napędem mechanicznym, po wodach śródlądowych.
  • uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych, z pomocniczym napędem mechanicznym, do 12 m długości, po wodach morskich, do 2 MM (3704 m) od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy Sternik Morski (JSM)

  • można go zdobyć po ukończeniu 18 roku życia. Należy odbyć minimum dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin i zdać egzamin. JSM automatycznie otrzymuje stopień Motorowodnego Sternika Morskiego.
  • uprawnia do prowadzenia wszelkich jachtów po wodach śródlądowych.
  • uprawnia do prowadzenia jachtów, do 18 metrów długości, po wodach morskich.

Kapitan Jachtowy (KJ)

  • można go zdobyć po zdobyciu stopnia JSM i odbyciu co najmniej sześciu rejsów w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin w tym 100 godzin prowadzenia jachtu powyżej 20 m długości i 100 godzin pływania na wodach pływowych (wysokość pływu min. 1,5 m) z zawinięciem do min. dwóch portów. KJ dostaje automatycznie stopień Kapitana Motorowodnego.
  • uprawnia do prowadzenia wszelkich jachtów po śródlądziu.
  • uprawnia do prowadzenia jachtów, do 24 m długości, po wodach morskich.