Szkolenia płetwonurkowe

Szkolenia młodzieżowe

Szkolenia podstawowe

Specjalizacje wymagane: nawigacja podwodna, nurkowanie nocne
Specjalizacja zalecana: nurkowanie w suchym skafandrze
Specjalizacje wymagane: nurkowanie w suchym skafandrze, poszukiwanie i wydobycie
Specjalizacja zalecana: nurkowanie wrakowo - morskie
Specjalizacje wymagane: nurkowanie wrakowo - morskie, nurkowanie w prądzie w rzece
Specjalizacja zalecana: nurkowanie podlodowe
Specjalizacje wymagane: nurkowanie podlodowe, zaawansowany nitroks 100%
Specjalizacja zalecana: patofizjologia
Specjalizacje wymagane: nawigacja podwodna, nurkowanie nocne
Specjalizacja zalecana: nurkowanie w suchym skafandrze
Specjalizacje wymagane: nurkowanie w suchym skafandrze, poszukiwanie i wydobycie
Specjalizacja zalecana: nurkowanie wrakowo - morskie
Specjalizacje wymagane: nurkowanie wrakowo - morskie, nurkowanie w prądzie w rzece
Specjalizacja zalecana: nurkowanie podlodowe
Specjalizacje wymagane: nurkowanie podlodowe, zaawansowany nitroks 100%
Specjalizacja zalecana: patofizjologia