Szczegóły szkoleń

Szkolenia ratownicze

Podstawy ratownictwa wodnego

 • Uczestnik ma mieć ukończony 7 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację i identyfikator członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (pisemną zgodę wyraża opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (oświadczenie składa opiekun prawny).
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w tym 25 m na plecach
  2) przepłynięcie pod lustrem wody 3 m
  3) skok do wody z wysokości min 0,70 m

Młodzieżowy ratownik

 • Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację i identyfikator członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (pisemną zgodę wyraża opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (oświadczenie składa opiekun prawny).
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym w tym 50 m na plecach
  2) przepłynięcie pod lustrem wody 5 m
  3) skok do wody z wysokości min 0,70 m

Młodszy ratownik WOPR

 • Uczestnik ma mieć ukończony 14 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację i identyfikator członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).
 • Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką.
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45’
  2) przepłynięcie pod lustrem wody 10 m
  3) zaprezentowanie prawidłowej techniki pracy nóg do stylu klasycznego

Ratownik WOPR

 • Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację i identyfikator członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie (oświadczenie opiekunów ustawowych) o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Dodatkowe uprawnienia / patenty:
  1) specjalną karę pływacką (żółty czepek)
  2) jeden patent przydatny w ratownictwie wodnym
 • Staż: 100 godzin potwierdzonych w legitymacji WOPR
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 40” wyłącznie na piersiach
  2) przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania powierzchni wody
  3) holowanie poszkodowanego na dystansie 50 m dwoma technikami ratowniczymi

Ratownik Wodny Pływalni

 • Wiek – 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) Ratownik WOPR
  2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnego z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Dodatkowe uprawnienia lub patenty: Nie wymagane
 • Staż: 100 godzin, w tym 50 godzin na pływalni lub w parku wodnym potwierdzonych przez jednostkę WOPR.
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50”.
  2) przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’.
  3) przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 1,6 do 2,5 m.
  Uwaga: kandydat nie zdaje sprawdzianu wstępnego jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie ratowników wodnych w jednostce WOPR lub uzyskał stopień Ratownika Wodnego Śródlądowego lub Ratownika Wodnego Morskiego.

Ratownik Wodny Śródlądowy

 • Wiek – 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) Ratownik WOPR
  2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnego z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Dodatkowe uprawnienia lub patenty: Dwa spośród listy uprawnień lub patentów określonej przez WOPR
 • Staż: 100 godzin, w tym 50 godzin na śródlądowym wyznaczonym obszarze wodnym potwierdzonych przez jednostkę WOPR
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50”
  2) przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’
  3) przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 1,6 do 2,5 m.
  Uwaga: kandydat nie zdaje sprawdzianu wstępnego jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie ratowników wodnych w jednostce WOPR lub uzyskał stopień Ratownika Wodnego Pływalni lub Ratownika Wodnego Morskiego.

Ratownik Wodny Morski

 • Wiek – 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) Ratownik WOPR
  2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnego z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Dodatkowe uprawnienia lub patenty: Dwa spośród listy uprawnień lub patentów określonej przez WOPR
 • Staż: 100 godzin, w tym 50 godzin na nadmorskim wyznaczonym obszarze wodnym potwierdzonych przez jednostkę WOPR
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50”
  2) przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’
  3) przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 1,6 do 2,5 m
  Uwaga: kandydat nie zdaje sprawdzianu wstępnego jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie ratowników wodnych w jednostce WOPR lub uzyskał stopień Ratownika Wodnego Śródlądowego lub Ratownika Wodnego Pływalni.

Ratownik Wodny – stopień państwowy

 • Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
 • Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację i identyfikator członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie (oświadczenie opiekunów ustawowych) o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Dodatkowe uprawnienia / patenty:
  1) specjalna karta pływacka (żółty czepek)
 • Sprawdzian wstępny:
  1) przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 40” wyłącznie na piersiach.
  2) przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania powierzchni wody.
  3) holowanie poszkodowanego na dystansie 50 m dwoma technikami ratowniczymi

Starszy Ratownik WOPR

 • Wiek – 19 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków i uprawnień ratownika wydane nie dawniej niż 6 miesięcy wcześniej.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Ukończone szkolenia:
  1) Centralne szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego
  2) Centralne szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych
 • Dodatkowe uprawnienia:
  1) patent sternika motorowodnego lub patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) Ratownik Wodny Pływalni
  2) Ratownik Wodny Śródlądowy
  3) Ratownik Wodny Morski
 • Staż: 200 godzin, w tym co najmniej 50 godzin przy zabezpieczeniu imprez żeglarskich, pływackich lub działaniach prewencyjnych na obszarach wodnych poza wyznaczonymi obszarami wodnymi potwierdzonych przez jednostkę WOPR.
 • Sprawdzian wstępny (część teoretyczna):
  1) 45 pytań testowych z zakresu materiału na stopień Ratownika Wodnego Pływalni, Śródlądowego i Morskiego.
 • Sprawdzian wstępny (część praktyczna):
  1) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1’40’’;
  2) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody w torze o szerokości 3,5 m;
  3) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości minimum 4 m przy starcie z powierzchni wody;
  4) przepłynięcie w czasie poniżej 2’40’’ łodzią wiosłową za pomocą dwóch wioseł do boi (pławy) odległej 75 m od brzegu, z opłynięciem dodatkowej boi (pławy) umieszczonej pośrodku trasy, podpłynięcie do boi (pławy) rufą i dotknięcie jej dłonią, a następnie powrót do miejsca startu a pomocą jednego wiosła.

Młodszy Instruktor WOPR

 • Wiek -18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków instruktora z zakresu ratownictwa wodnego.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub instruktorów zgodnego z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
  2) Starszy Ratownik Wodny
 • Uprawnienia z zakresu metodyki nauczania lub pedagogiki:
  1) ukończenie części teoretycznej kursu instruktora dyscypliny sportu lub rekreacji ruchowej MEN lub przygotowanie pedagogiczne

Instruktor WOPR

 • Wiek – 20 lat
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków instruktora z zakresu ratownictwa wodnego.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM
 • Dodatkowe uprawnienia lub kwalifikacje:
  1) Cztery spośród listy uprawnień lub petentów określonej przez WOPR
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) Starszy Ratownik Wodny
  2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
 • Staż: 500 godzin jako ratownik wodny w tym co najmniej 200 godzin na nadmorskich wyznaczonych obszarach wodnych potwierdzonych przez jednostkę WOPR
 • Staż asystencki:
  1) 2 na kursach na stopień Młodszy Ratownik WOPR
  2) 2 na kursach na stopień Ratownik WOPR
  Uwaga: staż asystencki może być realizowany przez członków WOPR posiadających stopnie Ratownik Wodny Pływalni, Ratownik Wodny Śródlądowy i Ratownik Wodny Morski.
 • Opracowanie pisemne: Opracowanie z zakresu ratownictwa wodnego nt. wskazany lub zatwierdzony przez WOPR.
 • Sprawdzian wstępny (część teoretyczna):
  1) 30 pytań testowych z zakresu materiału na stopień Starszego Ratownika Wodnego.
 • Sprawdzian wstępny (część praktyczna):
  1) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1’45’’;
  2) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody;
  3) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości minimum 4 m przy starcie z powierzchni wody;
  4) przepłynięcie w czasie poniżej 2’40’’ łodzią wiosłową za pomocą dwóch wioseł do boi (pławy) odległej 75 m od brzegu, z opłynięciem dodatkowej boi (pławy) umieszczonej pośrodku
  trasy, podpłynięcie do boi (pławy) rufą i dotknięcie jej dłonią, a następnie powrót do miejsca startu a pomocą jednego wiosła.
  5) symulowana akcja ratownicza z zakresu BLW, WBLS. ITLS, AED

Instruktor Wykładowca WOPR

 • Wykształcenie: Wyższe
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania obowiązków instruktora w zakresie ratownictwa wodnego.
 • Uprawnienia medyczne:
  1) posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM
 • Ukończone szkolenia:
  1) trzy centralne szkolenia specjalistyczne WOPR
 • Uprawnienia z zakresu ratownictwa:
  1) stopień Instruktor WOPR co najmniej od 24 miesięcy
 • Staż asystencki:
  1) jeden na kursie na stopień Starszego Ratownika Wodnego
  2) jeden na kursie na stopień Instruktora WOPR.
 • Staż szkoleniowy:
  1) 10 szkoleń na stopień Młodszego Ratownika WOPR
  2) 6 szkoleń na stopień Ratownika WOPR
  3) 2 na jeden ze stopni Ratownika Wodnego
  4) 2 centralnych szkoleń specjalistycznych
 • Opracowania pisemne:
  1) dwa własne opracowania z zakresu ratownictwa wodnego.